Celostátní setkání animátorů

Motto: S Janem za Ježíšem

13.–18. 8. 2019
  • Celostátní setkání animátorů 13.–18. 8. 2019

Přihláška na CSA 2019

Závazná přihláška na Celostátní setkání animátorů – Chotěboř 2019

Tučné údaje jsou povinné. Vyplněním nepovinných údajů udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro Asociaci křesťanských spolků mládeže, z. s., IČO 677 75 861, se sídlem Thákurova 676/3, Dejvice, 160 00 Praha. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely vytváření statistik o účastnících akce a pro účely spolupráce při organizaci programu. Osobní údaje o dietě a zdravotním stavu jsou potřebné pro účely poskytování stravování a zajištění potřebné péče.

Informace o zpracování osobních údajů.


(Touto volbou udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů signály.cz, z. s., IČO 227 20 758, se sídlem Kozí 684/8, Brno-město, 602 00 Brno. Osobní údaje budou zpracovány pro účely profilování a zasílání informačních sdělení podle kritérií stanovených pořadateli.)

Pro získání výjimky, kontaktuj své diecézní centrum pro mládež.